• Vietnam, vist i no vist
Vietnam, vist i no vist

Vietnam, vist i no vist

Venint de la Xina vam arribar directes a Hanoi, la capital del nord de Vietnam. Com ja vam dir, vam Més